Ron Medellin 12 yo

Mörk rom från Colombia, lagrad i 12 år på vita amerikanska ekfat. 700ml.

778,00 kr