The Macallan, Rare Cask

Rare Cask är en whisky som innefattar den medfödda och mästerliga förmågan som ligger till grund för skapandet av Macallan. En kombination av rik kunskap, skicklighet, passion, engagemang och kreativitet. En anmärkningsvärd whisky.

Skapad utifrån från 16 olika fatstilar, ger detta det bredaste spektrat av fatprofiler som någonsin använts för att göra en enda Macallan whisky, vilket ger unika egenskaper som resulterar i en dryckesupplevelse som är både belönande och ojämförlig. Faten, vilka blivit individuellt handplockade för sin karaktär, skänker anda till den Macallan som ligger och mognar i dem. Färre än 1% av faten som ligger på lagring i destilleriet identifieras som passande för att få sätta Rare Cask som sitt namn.


2,889.00 kr